FORSIDEN      |      RISIKOSTYRING      |      INFORMASJONSSIKKERHET      |      GDPR - PERSONVERN      |      DIGITALISERING      |      OM Uniq

CURRICULUM VITAE

NAVN: AMUNDSEN, Tore

FØDT: 1947

STILLING: Daglig leder

UTDANNING: Siviløkonom

FIRMA: UniqConsulting as

NASJONALITET: Norsk

SAMMENDRAG:
Jeg har mer enn 30 års erfaring som leder i flere norske selskaper, sist som administrerende direktør for Gassnova SF. Tidligere har jeg vært administrerende direktør for CO2 Technology Center Mongstad DA (testsenteret for CO2 –fangst), Simrad Optronics ASA, Kværners virksomheter i Kina, Kværner Energy AS og Kværner Eureka AS. Jeg har også vært økonomidirektør i Norske Godslinjer AS, Kværner Brug AS og Kværner Eureka AS. I tillegg til erfaring som toppleder, har jeg erfaring fra prosjektledelse, organisasjonsutvikling, herunder systemer for kvalitetssikring, internkontroll, HMS og informasjonssikkerhet. Jeg arbeider nå som sikkerhetsrådgiver innenfor informasjons- og kommunikasjonssikkerhet i mitt eget selskap UniqConsulting as og er sertifisert ISO/IEC 27001 lead implementer fra PECB. UniqConsulting deler kontor og samarbeider nært med InfoIT as og Albaran as.

UTDANNELSE:
2016 - ISO/IEC 27001 Lead implementer sertifisert av PECB
1999 - Project Management utdannelse fra NTNU/BI/UMIST/Calgary University
1987 - Business Strategy, INSEAD
1985 - Advanced Management, INSEAD
1976 - Siviløkonom, Norges Handelshøyskole
1966 - Befalsskolen for Ingeniørvåpenet

FAGLIG MEDLEMSKAP:
Siviløkonomforeningen - ECONA

STILLINGSERFARING:
2017 -
Selvstendig næringsdrivende, tilknyttet UniqConsulting, InfoIT og Albaran.
Konsulentvirksomhet og rådgiving innen, informasjonssikkerhet, kommunikasjonssikkerhet, risikostyring og internkontroll.

2013 - 2015
Administrerende direktør, Gassnova SF
Statens foretak for CO2 håndtering. Ledet arbeidet med planlegging av fullskala demonstrasjon av CO2 fangst, -transport og -lagring. Styreleder for CO2 teknologisenteret på Mongstad (TCM). Ansvarlig for forvaltningen av den statlige tilskuddsordningen CLIMIT.

2009 - 2012
Administrerende direktør, CO2 teknologisenteret på Mongstad – TCM DA
TCM er et selskap med delt ansvar (DA) med Staten, Statoil, Shell og Sasol (Sør-Afrika) som eiere. Selskapet driver utvikling og test av teknologier for CO2 fangst (rensing). Jeg representerte eierne under byggingen av anlegget (byggherre) og ledet driften det første halve året.

2008 - 2009
Prosjektleder, Gassnova SF
Ansvarlig for oppfølging av Statens interesser i planleggingen og prosjekteringen av CO2 teknologisenteret på Mongstad (TCM).

2008 - 2009
Rådgiver for Simrad Optronics ASA
Rådgivning i forbindelse med fusjonen mellom Simrad Optronics ASA og Vinghøg AS.

1999 - 2007
Administrerende direktør Simrad Optronics ASA
Virksomheten var konsern med hovedkontor i Oslo og datterselskaper i UK, USA, Frankrike og Norge. Konsernet leverte elektrooptiske produkter til forsvars- og sikkerhetsorganisasjoner verden over. I den tiden jeg var leder av konsernet økte vi markedsverdien (Oslo Børs) fra 65 mill. kr til over 700 mill. kr.

1998 - 1999
Direktør i Kværner gruppen (konsernstab)
Etablerte prosjektlederutdanning i samarbeid mellom Kværner, Statoil og Norsk Hydro. Utviklet prosjektlederutdanning på universitetsnivå (Bachelor) sammen med NTNU, BI, University of Manchester og Calgary University.

1996 – 1997
Administrerende direktør for Kværner China
Ansvarlig for Kværner-gruppens aktiviteter i Kina, Hong Kong og Taiwan. Etablerte bla. joint venture produksjonsbedrift innenfor vannkraft med 1950 ansatte.

1992 – 1996
Administrerende direktør, Kværner Energy AS
Etablerte Kværner Energy gruppen med tre divisjoner innenfor; vannkraft, varmekraft og olje & gass med mer enn 1500 ansatte i 15 land. Utvidet gruppen til mer enn 2500 ansatte ved oppkjøp av virksomheter i Finland, USA, Canada, Singapore og UK. Økte driftsinntektene fra 1,1 milliarder kr i 1992 til 3,6 milliarder i 1996, og eksportandelen fra 30% til 70%. Gjennomførte omstillinger av virksomhetene og reduserte driftskostnadene med 25% i perioden.

1991 – 1992
Viseadministrerende direktør, Kværner Eureka AS
Ansvar for vannkraft- og industridivisjonene med 1000 ansatte og 1,1 milliarder kr i driftsinntekter.

1989 – 1991
Økonomidirektør, Kværner Eureka AS
Ansvarlig for økonomi-, finans-, administrasjons- og IKT-funksjonene for virksomhet med ca. 1500 ansatte og flere datterselskaper.

1989 – 1991
Økonomidirektør, Kværner Brug AS
Ansvarlig for økonomi-, finans-, administrasjons- og IKT-funksjonene for virksomhet med ca. 1000 ansatte og flere datterselskaper.

1988 – 1989
Økonomidirektør, Norske Godslinjer AS
Ansvarlig for funksjonene økonomi-, finans-, personal-, IT og administrasjon for virksomhet tilhørende Bergenskgruppen med ca. 500 ansatte og flere datterselskap.

1979 – 1988
Økonomisjef, Standard Telefon og Kabelfabrikk, senere Alcatel Norway
Ansvarlig for konsernregnskap og før det for økonomisk styring- og kontroll i kabeldivisjonen.

1976 – 1979
Markedsassistent, Nordengruppen (Forsikring. Senere fusjonert inn i Storebrand)
Ansvarlig for utvikling av produkter og markedsføring til foreninger.

1966 – 1976
Forsvaret (Hæren)
Flere perioder som troppssjef, instruktør og stabsoffiser i Ingeniørvåpenet.

1980 – i dag Styre- og tillitsverv
Jeg har hatt en rekke styreverv i datterselskap av de virksomhetene jeg har ledet eller vært leder i. I tillegg har jeg hatt flere tillitsverv bla som viseformann i Norsk Industri (tidl. TBL), medlem av NHOs hovedstyre, medlem av Forskningsrådets Energikomite og medlem av NTNUs Næringslivsråd.

SPRÅK:
Norsk, Engelsk

Tore Amundsen

 

Uniq Consulting as | Karenslyst allé 6 | Postboks 332 Skøyen | NO-0213 Oslo
Tlf. +47 900 51 222 | Org.nr.  992 004 916MVA