FORSIDEN      |      RISIKOSTYRING      |      INFORMASJONSSIKKERHET      |      GDPR - PERSONVERN      |      DIGITALISERING      |      Om Uniq

Informasjonssikkerhet dreier som om å ivareta konfidensialitet – integritet – tilgjengelighet til virksomhetens kritiske informasjon og informasjonssystemer.

Konfidensiell informasjon må beskyttes mot uautorisert tilgang. Det kan være av personvern hensyn eller for å beskytte forretningshemmeligheter. Vi må også kunne stole på at informasjonen er korrekt - informasjonsintegriteten. Endres informasjonen utilsiktet, kan det gå ut over effektivitet og beslutningsprosesser. I verste fall med alvorlige konsekvenser. Effektiviteten i virksomheter er også avhengig av at informasjonen er tilgjengelig når den trengs. Permanent eller midlertidig tap av informasjon kan føre til at virksomheten ikke får utført oppgavene eller at de blir forsinket.

Mange virksomheter som har vært utsatt for løsepengevirus har opplevd at hele organisasjonen har vært satt ut av spill fordi store mengder informasjon er gjort utilgjengelig. For å ivareta informasjonssikkerhet trenger virksomheter policyer, rutiner, kunnskaper, organisering og tekniske løsninger som sikrer mot angrep på virksomhetens IT systemer.

Personopplysningsloven (GDPR) pålegger alle virksomheter å ivareta sikkerheten til personopplysninger virksomheten håndterer. Etter lov om aksjeselskaper kan ledelse og styre bli gjort ansvarlige om ikke virksomhetens informasjonsverdier er tilfredsstillende sikret.

Vi hjelper virksomheter med å beskytte informasjonsverdiene sine bedre og med utvikling av ledelsessystemer for styring av informasjonssikkerhet. For virksomheter som ønsker å ISO sertifisere seg for informasjonssikkerhet, bidrar vi til forberedelse av sertifiseringsprosessen.

Uniq Consulting as | Karenslyst allé 6 | Postboks 332 Skøyen | NO-0213 Oslo
Tlf. +47 900 51 222 | Org.nr.  992 004 916MVA