FORSIDEN      |      RISIKOSTYRING      |      INFORMASJONSSIKKERHET      |      GDPR - PERSONVERN      |      DIGITALISERING      |      OM Uniq

Norge har fått ny personopplysningslov ved at vi har sluttet oss til EUs General Data Protection Regulation – forkortet GDPR og på norsk kalt EUs personvernforordning. I forhold til tidligere lovgivning innebærer dette en rekke nye rettigheter for borgerne og en rekke nye plikter for private og offentlige virksomheters innsamling og bruk av personopplysninger.

Først og fremst slår forordningen fast at individet eier alle opplysninger som kan knyttes til individet; foruten identitet, også opplysninger som IP adresser, forbruksmønster, osv.

Virksomhetene har fått et utvidet ansvar for å ha et legitimt grunnlag for innsamling av personopplysninger, for at bruken skal ha et klart formål, at opplysninger ikke brukes til annet enn det individet har samtykket til, at det ikke samles og lagres mer opplysninger enn minimum nødvendig, og at opplysninger slettes når samtykket trekkes tilbake eller det ikke lenger er nødvendig å ha opplysningene for å oppfylle formålet osv.

Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å tilpasse seg til den nye personopplysningsloven og GDPR. Vi gir medarbeidere nødvendig kompetanse til å opptre i samsvar med lovverket og vi bidrar til at virksomheten får avdekket ev. mangler, og til å treffe tiltak for å rette opp avvikene.

Uniq Consulting as | Karenslyst allé 6 | Postboks 332 Skøyen | NO-0213 Oslo
Tlf. +47 900 51 222 | Org.nr.  992 004 916MVA