FORSIDEN      |      RISIKOSTYRING      |      INFORMASJONSSIKKERHET      |      GDPR - PERSONVERN      |      DIGITALISERING      |      OM Uniq

Digitalisering brukes om å ta i bruk informasjonsteknologi (IT) for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver. Det er altså ikke et mål i seg selv å bli digital, men et middel til å bli en bedre virksomhet.

Produktivitetskommisjonen slo fast at det er store samfunnsmessige gevinster ved å øke digitaliseringen og at det må legges til rette for digital infrastruktur. Virksomhetene må derfor evne å utnytte dette i sin digitalisering. Skal digitalisering føre til mer effektive og lønnsomme virksomheter, må endringene gjelde alle deler av virksomheten, ikke bare det IT funksjonen tradisjonelt har ansvar for. Av den grunn er digitalisering først og fremst et lederansvar. Kundene må oppleve virksomheten som digital, tjenesteproduksjonen må være digital, og samhandlingen i virksomheten må være digital.

Vi hjelper virksomheter til å lykkes med digitaliseringen. Først og fremst ved å finne ut hvordan IT kan endre betingelsene for virksomheten: Hvordan kostnadene endres, hvilke nye muligheter kan oppstå, hva det kan bety for konkurransen osv. Deretter peke på hva dette kan bety for virksomhetens strategi. Og sist, men ikke minst; hjelpe virksomheten med å gjennomføre endringene.

Uniq Consulting as | Karenslyst allé 6 | Postboks 332 Skøyen | NO-0213 Oslo
Tlf. +47 900 51 222 | Org.nr.  992 004 916MVA