FORSIDEN      |      RISIKOSTYRING      |      INFORMASJONSSIKKERHET      |      GDPR - PERSONVERN      |      DIGITALISERING      |      OM Uniq

Vi hjelper virksomheter til å bli bedre i stand til å styre sine risikoer og til å treffe bedre risikobaserte beslutninger. Vi lærer medarbeidere å identifisere kritiske faktorer, trusler og sårbarheter, og å bedømme sannsynligheter for og konsekvensene av uønskete handlinger og hendelser. Og vi utstyrer virksomhetene med verktøy og metoder for å kunne kvantifisere risikoeksponering og beslutningsunderlag.

Les mer...

Vi hjelper virksomheter med å beskytte informasjonsverdiene sine bedre og med utvikling av ledelsessystemer for styring av informasjonssikkerhet. For virksomheter som ønsker å ISO sertifisere seg for informasjonssikkerhet, bidrar vi til forberedelse av sertifiseringsprosessen.

Les mer...

Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å tilpasse seg til den nye personopplysningsloven og GDPR. Vi gir medarbeidere nødvendig kompetanse til å opptre i samsvar med lovverket og vi bidrar til at virksomheten får avdekket ev. mangler, og til å treffe tiltak for å rette opp avvikene.

Les mer...

Vi hjelper virksomheter til å lykkes med digitaliseringen. Først og fremst ved å finne ut hvordan IT kan endre betingelsene for virksomheten: Hvordan kostnadene endres, hvilke nye muligheter kan oppstå, hva det kan bety for konkurransen osv. Deretter peke på hva dette kan bety for virksomhetens strategi. Og sist, men ikke minst; hjelpe virksomheten med å gjennomføre endringene.

Les mer...

Uniq Consulting as | Karenslyst allé 6 | Postboks 332 Skøyen | NO-0213 Oslo
Tlf. +47 900 51 222 | Org.nr.  992 004 916MVA