Christine Fleischer

Christine begynte som advokatfullmektig hos Albaran i januar 2015, og arbeider med generell forretningsjus med særlig fokus på kontraktsrett, selskapsrett og oppdrag knyttet til innkjøp og regelverket for offentlige anskaffelser.

Christine er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, høsten 2010. Hun spesialiserte seg innenfor kontraktsrett og EU-rett, og skrev masteroppgave med tittelen Utviklingen av unntak for ulovfestet egenregi.

Christine har særskilt erfaring innen offentlige anskaffelser, herunder anbudsprosesser i ulike bransjer samt klage- og tvistehåndtering.

Ane Viken Sivertsen

Ane begynte som advokatfullmektig hos Albaran i oktober 2014, og arbeider med generell forretningsjus med særlig fokus på skatt og selskapsrett, arbeidsrett, samt kontraktsrett og tvistehåndtering.

Ane er utdannet jurist fra Universitet i Bergen våren 2014. Ane spesialiserte seg innenfor skatterett og arbeidsrett, og skrev masteroppgave om skatte- og avgiftsmessige arbeidsgiverplikter.

Gro Seim

Gro har bakgrunn fra Statoil i perioden 1982-1996, 1998-2000. Der har hun vært knyttet til både store utbygginger til havs og konsernomspennende prosjekter av en mer administrativ karakter. Gro har vært prosjektdirektør i flere sammenhenger. I den toårige perioden utenfor Statoil var Gro direktør for Statens jernbanetilsyn (SJT).

I år 2000 startet Gro sitt eget rådgivningsselskap der hun gjennom tre år arbeidet med ledelsesrådgivning, prosjektledelse og prosjektstyring. I perioden 2003 til 2006 var Gro avdelingsdirektør med ansvar for jernbane i Samferdselsdepartementet. Gro har vært med Albaran fra oppstart i 2007.

Gro har også bred erfaring fra styrearbeid i offentlig og privat sektor. Gro er siviløkonom fra BI 1976 og sivilingeniør fra NTH 1982 og er sertifisert Quality System Manager og har påbygging fra NTH i prosjektstyring.

Ragnar Østensen

Ved siden av advokatpraksis, er Ragnar i dag medlem av den landsdekkende Skatteklagenemnda som ble etablert av Finansdepartementet sommeren 2016. Ragnar var i 12 år medlem og leder av advokatforeningens permanente lovutvalg for skatterett, og i perioden 2000 – 2011 var han leder av Oljeskattenemnda som tidligere hadde ansvaret for utskriving av petroleumsskatt på norsk sokkel.

Ragnar er meget benyttet som foredragsholder, bl.a. i Advokatforeningen og Juristenes Utdanningssenter. Han har skrevet en rekke artikler om skatt i forskjellige fagtidsskrifter og er medforfatter av flere bøker om skatterettslige emner.

Ragnar begynte sammen med Albaran fra 01.10.2016. Ragnar har tidligere bakgrunn som konsulent ved Bærum ligningskontor, byråsjef i Finansdepartementets skatteavdeling, partner i respektive advokatfirmaene Haavind og Haga, Haavind og Hjort DA. Ragnar er cand. jur fra Universitetet i Oslo 1975.

Anders Dahl

Anders er advokat og har siden 2000 arbeidet særlig med prosjekt innenfor industri og entreprise, IKT, kommunalteknisk sektor og fast eiendom. Anders har også bred erfaring fra arbeid med kjøp og salg av virksomheter, inkl. virksomhetsgjennomgang, samt arbeid med compliance program.

Anders Dahl har en betydelig del av sin oppdragsmengde til innkjøp og regelverket for offentlige anskaffelser, herunder klage- og tvistehåndtering.

I tillegg til alminnelig forretningsjuridisk bistand, har han også spesiell erfaring med kjøp og salg av virksomheter og due diligence-prosesser i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Anders har allsidig styreerfaring, bl.a. fra internasjonalt rettet industri og handelsvirksomhet.

Anders holder jevnlig foredrag og kurs om kontraktsrettslige spørsmål og regelverket for offentlige anskaffelser.

Anders Dahl var med fra oppstart av Albaran, har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet Haavind Vislie, og er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 2000.

Tor Wilhelm Seim

Tor Wilhelm har siden 1989 arbeidet i Norge og internasjonalt med prosjekt og kontrakter knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, maritim og offshore leverandørindustri, skipsbygging og mekanisk industri. TW har også arbeidet meget med strukturering, kjøp og salg av virksomheter med tilhørende virksomhetsgjennomgang/due diligence. TW har også bred styreerfaring.

TW har siden 1995 også arbeidet meget for statlige og kommunale virksomheter, særlig innenfor områdende bygg og anlegg, fast eiendom og kommunalteknisk sektor; bl.a. større anskaffelser og kontraktsoppfølgning knyttet til infrastrukturprosjekt og forretningsrelaterte spørsmål i grensesnittet mellom privat og offentlig virksomhet, herunder Offentlig Privat Samarbeid, OPS.

TW har prosedert en rekke større saker innenfor offshoreentrepriser, landentrepriser, anbudstvister og regelverket for offentlige anskaffelser i tillegg til alminnelige forretningsrettslige tvister. Han har også vært benyttet som voldgiftsdommer.

TW er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1988 og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen 1983 og var før oppstart av Albaran partner i Advokatfirmaet Haavind, partner i Advokatfirmaet Vislie Ødegaard & Kolrud, og før dette advokat i Kværner-gruppen.

TW er daglig leder i Albaran.

Tor Mundal

Tor har mer enn 20 års erfaring innen IT-ledelse, prosjektledelse og rådgivning og har et stort fokus på hvordan man utnytter IT-verktøy for å understøtte bedriftens interne prosesser på ulike måter. Han har de siste årene særlig jobbet med Microsoft Office 365, SharePoint og Teams og har bygget og tilpasset løsninger for en rekke bedrifter i Norge og internasjonalt.

For Tor er også IT-sikkerhet et viktig område. Han er ISO-sertifisert innen Informasjonssikkerhet (ISO/IEC-27001 Lead Implementer) og har hjulpet flere bedrifter med å bedre rutiner rundt IT-sikkerheten og også bistått på veien til ISO-sertifisering.