Christine Fleischer

Christine begynte som advokatfullmektig hos Albaran i januar 2015, og arbeider med generell forretningsjus med særlig fokus på kontraktsrett, selskapsrett og oppdrag knyttet til innkjøp og regelverket for offentlige anskaffelser.

Christine er utdannet jurist fra Universitet i Oslo, høsten 2010. Hun spesialiserte seg innenfor kontraktsrett og EU-rett, og skrev masteroppgave med tittelen Utviklingen av unntak for ulovfestet egenregi.

Christine har særskilt erfaring innen offentlige anskaffelser, herunder anbudsprosesser i ulike bransjer samt klage- og tvistehåndtering.

Ane Viken Sivertsen

Ane begynte som advokatfullmektig hos Albaran i oktober 2014, og arbeider med generell forretningsjus med særlig fokus på skatt og selskapsrett, arbeidsrett, samt kontraktsrett og tvistehåndtering.

Ane er utdannet jurist fra Universitet i Bergen våren 2014. Ane spesialiserte seg innenfor skatterett og arbeidsrett, og skrev masteroppgave om skatte- og avgiftsmessige arbeidsgiverplikter.

Anders Dahl

Anders er advokat og har siden 2000 arbeidet særlig med prosjekt innenfor industri og entreprise, IKT, kommunalteknisk sektor og fast eiendom. Anders har også bred erfaring fra arbeid med kjøp og salg av virksomheter, inkl. virksomhetsgjennomgang, samt arbeid med compliance program.

Anders Dahl har en betydelig del av sin oppdragsmengde til innkjøp og regelverket for offentlige anskaffelser, herunder klage- og tvistehåndtering.

I tillegg til alminnelig forretningsjuridisk bistand, har han også spesiell erfaring med kjøp og salg av virksomheter og due diligence-prosesser i forbindelse med virksomhetsoverdragelser. Anders har allsidig styreerfaring, bl.a. fra internasjonalt rettet industri og handelsvirksomhet.

Anders holder jevnlig foredrag og kurs om kontraktsrettslige spørsmål og regelverket for offentlige anskaffelser.

Anders Dahl var med fra oppstart av Albaran, har tidligere arbeidet i Advokatfirmaet Haavind Vislie, og er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 2000.

Tor Wilhelm Seim

Tor Wilhelm har siden 1989 arbeidet i Norge og internasjonalt med prosjekt og kontrakter knyttet til bygg- og anleggsvirksomhet, maritim og offshore leverandørindustri, skipsbygging og mekanisk industri. TW har også arbeidet meget med strukturering, kjøp og salg av virksomheter med tilhørende virksomhetsgjennomgang/due diligence. TW har også bred styreerfaring.

TW har siden 1995 også arbeidet meget for statlige og kommunale virksomheter, særlig innenfor områdende bygg og anlegg, fast eiendom og kommunalteknisk sektor; bl.a. større anskaffelser og kontraktsoppfølgning knyttet til infrastrukturprosjekt og forretningsrelaterte spørsmål i grensesnittet mellom privat og offentlig virksomhet, herunder Offentlig Privat Samarbeid, OPS.

TW har prosedert en rekke større saker innenfor offshoreentrepriser, landentrepriser, anbudstvister og regelverket for offentlige anskaffelser i tillegg til alminnelige forretningsrettslige tvister. Han har også vært benyttet som voldgiftsdommer.

TW er cand. jur. fra Universitetet i Oslo 1988 og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen 1983 og var før oppstart av Albaran partner i Advokatfirmaet Haavind, partner i Advokatfirmaet Vislie Ødegaard & Kolrud, og før dette advokat i Kværner-gruppen.

TW er daglig leder i Albaran.