Flere og flere bedrifter setter ut sine IKT-løsninger til eksterne IT-leverandører, men bedriften mangler ofte den overordnede interne kunnskapen til å diskutere og forhandle med de ulike eksterne fagfolkene. De fleste IT-leverandører er som regel gode på sine fagfelt, men er ofte veldig teknisk orientert, og ser ikke alltid bedriftens primære IT-behov for å få en optimal løsning. Det viser seg dessverre ofte at det oppstår et gap mellom forventning og levert løsning.

IT-løsninger består alltid av mange forskjellige komponenter og programmer som skal spille sammen, ofte levert fra ulike leverandører. Setter man ut hele eller deler av IT-løsningen, skaper dette ofte uforutsette og kostbare problemer.

Våre konsulenter har den nødvendige kompetansen og erfaringen til å stille de riktige kravene og følge opp overfor eksterne IT-leverandører og samtidig sørge for at bedriftens behov blir dekket på en god måte, gjennom å påse at komponenter og programmer spiller sammen i hele nettverket.

Vi er mellomleddet som både kan snakke IT-bransjens "språk", samtidig som vi har omfattende erfaring på å dekke de behovene bedriften har for gode IT-løsninger som fungerer sammen og som har den nødvendige sikkerheten.

Det er mye som det skal tas hensyn til når man gjør endringer eller anskaffer nye komponenter og programmer i et nettverk. Vi bistår med å sette alt i sammenheng og sørge for at ting fungerer sammen før man går til anskaffelse av programmer og utstyr eller inngår avtale med eksterne IT-leverandører.

Vi bistår også med å få på plass nødvendig dokumentasjon, både som grunnlag for beslutninger og for å trygge løsningene mot nedetid og i forhold til sikkerhet.

Vi er leverandør uavhengige og gir råd og veiledning på et helt fritt grunnlag på vegne av våre kunder.

Det er kostbart med manglende IT-kompetanse og å ta feil valg.

HVA VI KAN HJELPE MED:

IKT-RÅDGIVNING
BINDELEDDET MELLOM BEDRIFT OG IT-LEVERANDØR
DOKUMENTASJON/KARTLEGGING
ORGANISERING OG OPPFØLGING
UTVIKLING AV SHAREPOINT LØSNINGER
SIKKERHET

Alle bedrifter er avhengige av velfungerende IKT-løsninger for å realisere sine mål.